FFOTOGRAFFIAETH

 

Rydym yn aml yn saethu efo pob fformat o ffotograffiaeth ffilm a ddigidol. Er ein bod yn gyfforddus iawn efo camerâu digidol, mae saethu ar ffilm yn angerdd i ni gan ei fod yn rhoi esthetig anghyraeddadwy a ffotograffiaeth ddigidol. 


Esiamplau o EIN GWAITH Digidol


NICHE LANE

Mae Niche Lane yn frand moethus o fagiau lledr rydym yn gweithio efo yn aml i greu lluniau ffotograffiaeth fasnachol yn dangos y swyddogaethau o bob bag. Mae'r lluniau yma wedyn yn cael ei ddefnyddio i fasnachu ar ei llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefan.

Yr oedden nhw eisiau lluniau o ei bagiau i gael ei ddefnyddio ar ei gwefan i'r cwsmeriaid cael gweld sut oedd pob bag unigol yn edrych fel a hefyd ei swyddogaethau gwahanol. Yr oedden hefyd eisiau lluniau gwahanol o'r bagiau yn yr amgylcheddau a lleoliadau byddent yn cael ei ddefnyddio pob dydd. Dyma rhai o'r lluniau islaw.

HUNTER

Yr oedden wedi gweithio efo'r artist Hunter i ddatblygu syniad yr oedd ganddo ar gyfer clawr ei EP. Roeddwn hefyd wedi datblygu rhai o luniau ychwanegol a oedd yn addas i gael ei ddefnyddio ar gyfer posteri a lluniau clawr. Mae'r lluniau ychwanegol yma yn paru lan efo prif lun yr EP felly mae ganddo thema glir yn rhedeg trwy ei chyfres o luniau. Gallwch gweld y lluniau islaw.

 

 

 

 


VRÏ

Dyma luniau o driawd llenyddol Vrï, Wnaethon nhw ddewis capel adfeiliedig fel lleoliad oherwydd yr oedd yr hen gapeli fel arfer yn digalonni'r gerddoriaeth draddodiadol gwerin yr oedden yn chwarae a nhw fod yn y capel adfeiliedig maent yn symboli ei bod nhw wedi goresgyn y digalonni. 

Yr oedd yn ddigwyddiad hwyl, wnaethom ddod a llawer o oleuadau i chwarae gyda, side note byddwn ddim yn cymeradwyo capeli adfeiliedig i bobl sydd yn dioddef o asthma

 

ALFFA

Yr oeddwn yn lwcus iawn i gael dau press pass i fynd i ŵyl Electric Wave yn Surf Snowdonia i saethu'r ŵyl a chynhyrchu fideo amdano'r ŵyl hefyd. Wnaethom gymryd lluniau 'post-gig' o fand Cymraeg Alffa. Cwpwl o wythnosau ar ôl ni pryd oeddwn yn fflipio trwy magazine yn Tesco wnaethon ni gweld un o'r lluniau ar y tudalen llawn tu ôl y cyfweliad wnaeth y band wneud ar magazine.