---_0065.jpg

FIDEOGRAFFI

 

Mae ein tîm ar gael i weithio efo brandiau a chwmnïau i ddatblygu syniadau a chreu cynnyrch am fideos.
 

Gallwn cynhyrchu:

  • Fideos Cynnyrch

  • Hysbysebion Naratif

  • Hysbysebion 'Talking-head' 

  • Fideo Byr Cyfryngau Cymdeithasol

 

Rydym hefyd ar gael i gyflogi fel ail uned camera, gweithredwyr camera neu aelodau criw ar gyfer cynyrchiadau.


Am wythnos yr Eisteddfod lawr yn Bae Caerdydd wnaethom weithio efo BAFTA Cymru i greu fideo montage o'r wythnos yn dangos y digwyddiadau yn ei teepee Sinimaes.

Wnaethom hefyd wneud casgliad o saith fideos iddyn nhw ddefnyddio ar ei llwyfannau cymdeithasol. 

Dyma'r fideo montage o'r wythnos. Mae sianel BAFTA wedi'i ddi-ymgorffori felly rydym wedi lanlwytho'r fideo i ein sianel YouTube hefyd.

 Mae gennym dudalennau ymroddedig i fideos cerddoriaeth a phriodasau